Про стан дотримання вимог ЗУ «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби у структурних підрозділах райдержадміністрації  

Реалізацію державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації здійснює сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації відповідно на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби.

Діяльність сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації  спрямована на забезпечення здійснення головою райдержадміністрації та керівником державної служби своїх повноважень, на реалізацію державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації щодо добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; документальне оформлення вступу на державну службу,  її проходження та припинення.

Робота у звітному періоді  велася відповідно до річного плану роботи  райдержадміністрації та визначених завдань на 2019 рік.

Станом на кінець 2019 року у структурі райдержадміністрації функціонує три управління, чотири відділи, три сектори, одна служба, в апараті райдержадміністрації – шість структурних підрозділів.

Упродовж звітного року підготовлено 250 розпорядчих документів з питань управління персоналом у районній державній адміністрації.

Штатна чисельність працівників Крижопільської районної  державної адміністрації  становить 107 штатних одиниць, в т.ч,  в апараті – 30, в структурних підрозділах – 77, із них – державних службовців 93.

Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів, що регулюють ці питання, з проведенням конкурсного відбору, якщо інше не передбачено законодавством.

Добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, є одним із основних елементів механізму формування якісного складу державних службовців у місцевих органах виконавчої влади. У  2019 році в районній державній адміністрації проведено 3 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби, за результатами конкурсу було призначено 3  осіб. 

Присвоєння рангів державним службовцям райдержадміністрації здійснювалася відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу», Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Про присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями». Всього присвоєно ранги 15 державним службовцям.

Задля забезпечення якісного рівня професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців у звітному році пройшли навчання за професійною програмою державних службовців 6 осіб. На навчання до  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України направлено 2-х співробітників. Наразі, маємо 4 слухача та 2 випускника.      

З метою забезпечення правового і професійного навчання працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2019 рік, від 15 січня 2019 року затверджено відповідний план навчань. У звітному році організовано та проведено 8 навчань з питань державного управління та актуальних питань сьогодення.

На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету міністрів України від 23.08.2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від 09 жовтня 2019  року № 32 -рк «Про проведення у 2019 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б»», наказ керівника апарату  від 10 жовтня 2019 року№41-нк «Про проведення у 2019 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» в апараті райдержадміністрації», проведено відповідні навчання та здійснено методичний супровід та інформаційно-роз'яснювальну роботу державним службовцям, які підлягають оцінюванню.    

По завершенню оцінювання підготовлено  розпорядчі документи про затвердження результатів оцінювання  державних службовців, на кожного державного службовця сформовано відповідні висновки та індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетенції державних службовців. Оцінюванню підлягало 90 державних службовців, всі отримали позитивну оцінку результатів службової діяльності.

З метою удосконалення державної кадрової політики, недопущення порушень вимог законодавства України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби,  головою райдержадміністрації затверджено графік перевірок стану дотримання чинного законодавства, відповідно до якого упродовж жовтня 2019 року сектором  з питань персоналу апарату райдержадміністрації здійснено планові перевірки у структурних підрозділах райдержадміністрації. За результатами оглядового контролю підготовлено відповідну інформацію голові райдержадміністрації щодо виявлених порушень та типових помилок, відповідальним за ведення  роботи з персоналом надано роз'яснення та методично-консультативна допомога.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року № 731 «Про порядок ведення особових справ державних службовців» та Методичних рекомендацій Головдержслужби з цього питання, на кожного державного службовця районної державної адміністрації заведені особові справи. Перелік необхідних документів, що сформовані в особових справах, відповідають нормам чинного законодавства.

Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої Міністерством праці України, Міністерством юстиції України та Міністерством соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства. Вся кадрова документація зберігається в окремому сейфі.    

За звітний період в районній державній адміністрації, звільнено  8 осіб.

Належним чином в апараті райдержадміністрації ведеться робота по веденню військового обліку та бронюванню військовозобов’язаних на період мобілізації та військового стану. У 2019 році Вінницьким обласним військовим комісаріатом проведено перевірку стану роботи  пов’язаної з організацією та веденням військового обліку та бронювання призовників і військовозобов’язаних. За результатами перевірки зроблено висновок, що ведення військового обліку відповідає вимогам документів.

Забезпечено вжиття заходів щодо розробки та затвердження складу та структури райдержадміністрації відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів від 19 червня 2019 року №746 «Про внесення змін у додатк до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91», розпорядження голови облдержадміністрації №70 від 16 вересня 2019 року «Деякі питання діяльності райдржадміністрацій та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24 квітня 2014 року №181» з метою забезпечення трудових прав працівників райдержадміністрації при їх вивільненні. 

Враховуючи зазначене можна зробити висновок, що роботі з персоналом у районній державній адміністрації постійно приділяється належна увага. Діяльність сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації у повній мірі сприяє оперативному та ефективному виконанню поставлених завдань. Підвищення результативності цієї роботи, удосконалення її форм і методів і надалі залишатимуться пріоритетними напрямами  діяльності.

  

Завідувач сектору з питань персоналу

апарату райдержадміністрації                                                  Н.ГОРЕНСЬКА

 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

  • Больше