Положення відділу ЖКГ

 

КРИЖОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  

12 грудня 2016 року

смт Крижопіль

№ 236

 

 

Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства

та інфраструктури Крижопільської райдержадміністрації у новій редакції

 

      Відповідно до статей 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльносі»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня  2012 р. №  887 «Про затвердження Типового положення  про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій»,  розпорядження голови Крижопільської районної державної адміністрації від 30.10.2014 № 120-рк  «Про структуру райдержадміністрації» (зі змінами) та розпорядження голови Крижопільської районної державної адміністрації від 23.02.2016 № 18-рк  «Про упорядкування структури районної державної адміністрації»:

 1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та інфраструктури Крижопільської райдержадміністрації в новій редакції,  що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 травня 2016 року № 90.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пастушенка В.М.

 

Голова  районної державної   

         адміністрації                                                                В. Панчук

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Крижопільської  райдержадміністрації

 

 1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Крижопільської райдержадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Крижопільської районної державної адміністрації, утворюється головою держадміністрації, входить до її складу,  є уповноваженим органом містобудування та архітектури, і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

 1. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним іншим органам виконавчої влади вищого рівня.

 

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, іншими нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, а також положенням про відділ.

 

 1. Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 

 1. Основні завдання відділу:

У сфері містобудування і архітектури:

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4) здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району ;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

13) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

15) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

16) надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

17) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

18) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

20) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

21) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

22) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги,  моніторингу стану розрахунків за них, визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

7) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

 

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

5) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

 

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і забезпечує контроль  виконання заходів районної  програми у сфері питної води та питного водопостачання;

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

3) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

4) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

 

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні заходів щодо благоустрою населених пунктів;

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

9) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

 

   Д) у сфері розвитку транспорту та дорожнього господарства:
       1) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

  2)  організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів.
        3) здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському внутрішньорайонному сполученні.

   4) організовує роботу щодо проведення конкурсу на визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району(внутрішньорайонні маршрути);

   5) надає пропозиції до регіональних програм з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення. 

   6) інформує населення про здійснення заходів з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення.
       7)  здійснює аналіз стану здійснення заходів з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення.

   8) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення    контролю за дотриманням законодавства у сфері будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення.
       9) забезпечує контроль за утриманням, будівництвом, реконструкцією та ремонтом доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення.

 1. Відділ виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

26) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми  керівниками) для  розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу, закону «Про архітектурну діяльність» за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації, департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури та департаментом будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

 

 1. Начальник відділу:

1) утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу;

2)  відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

3) у межах закону може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території району.

4) здійснює керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну відповідальність   перед  головою  районної  держадміністрації  за виконання покладених на відділ завдань;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

6) видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і контролює їх виконання;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

7) має право  бути  присутнім  на  засіданнях  органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з  питань,  що  стосуються  його компетенції.

8) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

9) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

10) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

11) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

13) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

14) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

15) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

16) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

17) здійснює добір кадрів;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

19) подає голові райдержадміністрації пропозиції та погоджує кандидатури щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

21) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України,  іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіону, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації,   департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури та департаментом будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

В.о. керівника апарату

районної державної адміністрації                                         В.Котюжанська

Начальник відділу

ПАЦАЙ Валерій Володимирович

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України, 68

Телефон: (04340) 2 14 16

E-mail:  krz_jkgarh@vin.gov.ua

Статистика відвідувань

Перегляди статей
3044452
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua